شرکت فردوس طب شفاء

با مجوز رسمی ازوزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

 

 
     

شرکت فردوس طب شفا با بهره گیری ازکادر مجرب از کار شناسان ومهندسان و پزشکان آمادگی خود را جهت همکاری در زمینه های آموزش، مشاوره، طراحی، ‏اجراء، بهره برداری ونظارت در زمینه ایمنی، بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، محیط زیست و طب کار به شرح زیر اعلام می دارد:

‏متخصصان شاغل در شرکت شامل:

 1. متخصص طب کار و بیماری های شغلی

 2. مهندسان و کار شناسان مجرب بهداشت ‏حرفه ای وایمنی

 3. کارشناسان محیط زیست

 4. ‏کارشناسان مجرب شیمی

 5. کارشناسان بهداشت روان و روانشناسان صنعتی

 6. ‏ادیولوژیست

 7. ‏اپتولوژیست

دکتر امیر محمدی دهدزی

 مدیر عامل شرکت فردوس طب شفاء

   
 

 

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

الف – آب، فاضلاب، هوا و صدا:

1- نمونه برداری و آنالیز پارامترهای آب آشامیدنی

2- نمونه برداری و آنالیز پارامترهای  پساب های صنعت و بهداشتی

BOD, COD, PH, Turbidity, EC, TSS, TDS, Heavy Metals, Chloride, DO, Salt, Sulfate, Phosphate, Ammonium, Nitrate,  TKN, Hardness, Carbonate & Bicarbonate, Calcium, Magnesium,  Potassium, O&G, AWWA

3- نمونه برداری و آنالیز هوا

ب- مدیریت مواد زائد جامد

1-      آنالیز کمیت، کیفیت و طراحی سیستم جمع آوری و انتقال مواد زائد شهری و صنعتی

2-      مدیریت مواد زائد خطرناک صنعتی و بیمارستانی

3-      مشاوره و طراحی روش های Landfill  و سایر روشهای دفع

 

 
   

 

خدمات ایمنی و بهداشت صنعتی ومحیط زیست

 1. شناسایی آلاینده های زیست محیطی و عوامل زیان آور فیزیکی- شیمیایی- مکانیکی- ارگونومیکی و بیولوژیکی محیط کار

 2. اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی کار شامل : صدا-ارتعاش-روشنایی-پرتوها-استرس های حرارتی-امواج الکترومغناطیس ELF

 3. اندازه گیری عوامل زیان آور شیمیایی محیط ‏کار شامل: گرد و غبار- فیوم - گازهای هوای پاک SO2-NO2-NO-O2-CO2-HCL-3F و ‏سایر گازها و بخارا ت هوای محیط کار

 4. بررسی های ارگونومیکی شامل ارزیابی پوسچر با روش OWARS-RULA ارگوتول و غیره

 5. ارزیابی ریسک به روش FMEA-HZAN-William fine و غیره

 6. ‏اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی

 7. نمونه برداری آلاینده ها وارجاع به واحد آزمایشگاه

 8. آموزش ایمنی-بهداشت حرفه ای و محیط زیست

 9. مشاوره جهت مبارزه با حشرات و جوندگان و سم پاشی

 10. انجام طرح های تحقیقاتی مرتبط با ایمنی وبهداشت حرفه ای ‏و محیط زیست

 11. ‏مشاوره جهت کنترل عوامل زیان آور محیط کار و لوازم حفاظت فردی

   
 

 

 

خدمات طب کار :

 1.  انجام معاینات بدو استخدام، ادواری و متخصص طب کار ویژه شاغلین

 2. انجام معاینات رانندگان و صدور کارت صحت سلامت

 3. پیگیری و درمان بیماری های شغلی

 4. آموزش

 5. انجام خدمات پیشگیرانه از بیماری های عمومی شامل: درمان چاقی، لاغری، دیابت و بیماری های قلبی از طریق تجویز رژیم مناسب

 

دفتر اهواز(ساختمان مرکزی) : اهواز خیابان نادری شرقی بعد از چهارراه ادهم – کوچه بهزادی

تلفن : 14-2923810-0611             فکس : 16-2923815-0611            همراه : 1098324-0912

آزمایشگاه معتمد محیط زیست : اهواز- خیابان شهید ادهم – کوچه شهید نجفی- پلاک 66

تلفکس : 2227816-0611

ماهشهر : منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام- سایت 1 خیابان پیام – خیابان خرداد – مجتمع خدماتی صنعتی تلاش – غرفه 4

تلفن : 6135-0652262